Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд

2018 оны байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 1650 ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд олгогдоод байна.

Ашигт малтмалын компаниуд

Нийт 365 аж ахуйн нэгж байгууллагиуд ашигт малтмал, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж уг салбарт 45000 орчим ажиллагсад ажиллаж байна.

Газар зүйн мэдээллийн сан

Ой мод, гол мөрөн, аймаг, сумын хил

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Sample Photo
Sample Photo
Sample Photo
Sample Photo